Özel Sağlık Sigortaları

Bireysel Sağlık sigortası çözümlerimiz ile bir kaza veya hastalık sonucunda ortaya çıkabilecek sağlık giderlerinizi yüzde 100’e kadar güvence altına alıyoruz...

Sahip olduğunuz en değerli varlığınız öncelikle kendi sağlığınızdır. Özel sağlık sigortaları bu bağlamda size kaliteli sağlık hizmetinden faydalanma imkanını her bütçeye uygun çözümlerle sunmaktadır. Sağlık sigortası yaptırmayı geleceğe yapılan bir yatırım olarak düşünmek ve bir lüksten ziyade ihtiyaç olarak algılamak gerekir.

Neden Sağlık Sigortası Almalıyım?

Sağlık Sigortası, dilediğiniz doktor ya da sağlık kurumunu seçme özgürlüğü sağlar. Sigortalıların herhangi bir kaza ya da hastalık sonucu ortaya çıkan ayakta ya da yatarak teşhis ve tedavilerine ait masraflar, yurtiçinde veya dünyanın neresinde olurlarsa olsun karşılanır. Sağlık sigortası bu özelliği ile olası yüksek meblağlı sağlık giderlerini karşılayarak, sigortalıların en zor anlarında en büyük yardımcısı olur.

Ücretli ya da yıllık beyanname veren mükellefler, ödedikleri sigorta primini vergi matrahından da indirebilir. Bu imkandan yararlanabilmek için primlerin ait olunan vadelerde ödenmesi gerekir.

Yurtiçi Tedavi Teminatları:

Yatışlı Tedavi Teminatları

Yatışlı teminatlar; ürünümüzün geçerli olduğu anlaşmalı sağlık kurumlarında %100 ödeme oranı ile ve limitsiz olarak karşılanmaktadır.

Bunlar, ameliyat, oda-yemek-refakatçi, yoğun bakım (vak’a başı maks. 90 gün), doktor takibi, ilaç yatarak, tanı yatarak, kemoterapi, radyoterapi, diyalizdir.

Ayakta Tedavi Teminatları

Ayakta tedavi teminatları isteğe bağlı olarak, sadece yatışlı tedavi içeren ürünlerimize eklenebilmektedir. Teminat limitleri ve ödeme oranları ürünlere göre değişmektedir.

Bunlar, doktor muayenesi, ayakta ilaç, ayakta tanı, fizik tedavi, menopoz, trafik kazası sonucu diş tedavi giderleri, doğum mutad kontrolleri, kontrol mamografisi, PSA ve kolonoskopidir

Diğer Tedavi Teminatları

Aşağıda yer alan teminatlar; ürünümüzün geçerli olduğu anlaşmalı sağlık kurumlarında %100 ödeme oranı ve değişen limitlerle karşılanmaktadır.

Bunlar, küçük müdahale, evde bakım, rehabilitasyon, ameliyat sonrası fizik tedavi, suni uzuv, ambulans, yurtiçi hava ambulansı, yurtdışı hava ambulansı, doğum, yardımcı tıbbi malzemeler, yenidoğan kuvöz teminatı, check-up’tır.

 

Yurtdışı Tedavi Teminatları

Yatışlı Tedavi Teminatları

Yurt dışı tedavi teminatlarımız Ekonomik ürünler için geçerli değildir.

Bunlar, küçük ameliyat, orta ameliyat, büyük ameliyat, özel ameliyat, özellikli ameliyat, ekstra büyük ameliyat, oda-yemek-refakatçi, yoğun bakım, doktor takibi, ilaç yatarak, tanı yatarak, kemoterapi, radyoterapi, diyalizdir.

Ayakta Tedavi Teminatları

Ayakta tedavi teminatları, doktor muayenesi, ayakta ilaç, ayakta tanı, fizik tedavidir.

YETKİLİ ACENTELİKLERİMİZ